Ju lutem të shkruani numrin tuaj të ri të telefonit!
Për Kosovë: 3834xyyyzzz
Për Shqipëri: 355xxxxxxx
Për Serbi: 381xxxxxxxx
Për Maqedoni: 389xxxxxxxx